0

Szkoły Europejskie

Myśląc o współczesnej emigracji widzi się obraz Polaka wyjeżdżającego z kraju „na zmywak” do Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Tymczasem emigracja zarobkowa może być związana z podjęciem zatrudnienia w bardzo prestiżowych i dobrze płatnych instytucjach czy agencjach Unii Europejskiej. A ponieważ instytucji unijne często starają się o podtrzymywanie więzi rodzinnych swoich pracowników, troszczą się o „ściągnięcie” rodziny pracownika i godziwe jej życie w nowych warunkach. Unia Europejska to nie tylko urzędnicy, dotacje, europarlamentarzyści i ogólnie wyśmiewana, wszechobecna i czasami absurdalna biurokracja. To także szereg instytucji kulturalnych czy oświatowych, a wśród nich szkoły europejskie. Czym są te ostatnie instytucje?
szkola-europejska-absolwenciSzkoły europejskie prowadzą działalność edukacyjną na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej. Można jednak wyróżnić dwa typy szkół europejskich, a mianowicie szkoły europejskie i szkoły europejskie akredytowane.
Szkoła europejska to oficjalna instytucja edukacyjna, która jest kontrolowana przez rządy państw członkowskich Unii, wspólnie. Dzieci mają zapewnioną wielokulturową i wielojęzyczną edukację. Warunkiem uczęszczania do takiej szkoły jest zatrudnienie jednego z rodziców w instytucji lub agencji Unii Europejskiej. Wspólnymi organami szkół europejskich są Rada Zarządzająca, Sekretarz Generalny i Rady Wizytatorów. Rada Zarządzająca składa się z przedstawicieli szczebla ministerialnego każdego z państw członkowskich, którzy są upoważnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu danego kraju. Sekretarza Generalnego wybiera się co trzy lata i reprezentuje on Radę Zarządzającą. Rady Wizytatorów dzielą się na te, które zajmują się sprawami przedszkoli i szkół podstawowych oraz te, które zajmują się sprawami szkół średnich. Obecnie w całej Europie funkcjonuje 14 takich szkół. Znajdują się one między innymi w Niemczech, Belgii, Luksemburgu, Holandii, we Włoszech czy w Wielkiej Brytanii.
szkoly-europejskie-dziewczynkaDrugą grupę stanowią szkoły europejskie akredytowane. Powstały one po to, by umożliwić edukację wielokulturową oraz wielojęzyczną tym dzieciom, których jeden z rodziców pracuje w agencji Unii Europejskiej w kraju, w którym szkoła europejska nie funkcjonuje. Zatem istnienie szkoły w danym kraju uzależnione jest od istnienia w nim agencji lub innej instytucji UE. Szkoły akredytowane powiązane są z systemem Szkół Europejskich na podstawie umowy o akredytacji i współpracy. Koszty funkcjonowania tych szkół ponosi państwo, na terenie którego szkoła istnieje. Obecnie w Europie funkcjonuje 12 takich placówek. Utworzono je między innymi we Włoszech, w Irlandii, Grecji czy Finlandii.
Głównym celem i zadaniem szkół europejskich jest wpojenie ducha europejskości w uczniów, poczucia jedności mieszkańców Starego Kontynentu oraz akceptacja odmienności kulturowej i społecznej. Właśnie dlatego organizacja nauczania oparta jest o wielokulturowe klasy oraz multijęzykowość.

Monika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *