0

Mniejszość Polska w Rosji

Rosja to ogromny kraj, nie tylko pod względem terytorialnym, ale i kulturowym. Można tam odnaleźć przeróżne kultury, religie, ludy czy mniejszości narodowe. Jedną z nich są Polacy, których historia zaprowadziła na obczyznę. W Federacji Rosyjskiej Polacy stanowią 73 tysiące osób, z których 47 tysięcy mówi po polsku. Jak się szacuje, setki tysięcy obywateli Federacji posiada polskie korzenie. Kontynuuj Czytanie