0

Mniejszość Polska w Rosji

Rosja to ogromny kraj, nie tylko pod względem terytorialnym, ale i kulturowym. Można tam odnaleźć przeróżne kultury, religie, ludy czy mniejszości narodowe. Jedną z nich są Polacy, których historia zaprowadziła na obczyznę. W Federacji Rosyjskiej Polacy stanowią 73 tysiące osób, z których 47 tysięcy mówi po polsku. Jak się szacuje, setki tysięcy obywateli Federacji posiada polskie korzenie.
Na terenie Rosji działa kilka organizacji polonijnych, w tym najbardziej znacząca Federalna Polska Autonomia Narodowo-Kulturalna „Kongres Polaków w Rosji”. Wydawane są także różne czasopisma polonijne, polskie książki są wydawane oraz prowadzone są polskojęzyczne strony internetowe. Polacy mogą odwiedzać tak zwane domy polskie, polskie kościoły, gdzie można uczestniczyć w polskojęzycznych mszach.
Historia Polaków mieszkających na ziemiach obecnej Federacji Rosyjskiej sięga najdawniejszych czasów, niemalże początków państwa rosyjskiego. Śmiało można powiedzieć, że wielu znakomitych przedstawicieli kultury czy też najwyższych władz miało polskie korzenie. Część Polaków zalicza się do potomków carskich bądź radzieckich zesłańców z XIX wieku i początków XX wieku. Wielu naszych rodaków postanowiło osiedlić się na terenach współczesnej Rosji dopiero po 1991 roku.
Historia Polaków na ziemiach rosyjskich sięga początków państwowości rosyjskiej. Wielu wybitnych przedstawicieli kultury rosyjskiej jak i najwyższych władz było polskiej narodowości i odegrało znaczącą rolę w historii państwa rosyjskiego. Część Polaków to także potomkowie carskich lub radzieckich zesłańców z XIX i pierwszej połowy XX wieku. Wielu Polaków pochodzących najczęściej z byłych republik radzieckich osiedliło się w Rosji dopiero po 1991 roku.
W okresie od XVII do XX wieku ukształtowała się polska diaspora. Badacze często wskazują jako początek polskiej diaspory na terenie Rosji kolonizowanie wschodnich ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zostało ono w XVI i XVII wcielone do państwa rosyjskiego, a razem z nim Polacy, którzy zamieszkiwali te ziemie. Najczęściej bowiem szlachta mieszkająca tam nie chciała opuszczać swych domostw i dóbr, więc przyjmowała rosyjską przynależność wraz z prawosławiem, i tak żyli z dziada, pradziada, nie wracając już do Korony. Przykładem takim może być rosyjska gałąź Glinków. Wcieleni do Rosji, przyjęli obywatelstwo oraz religię w zamian za utrzymanie statusu szlachty. Glinkowie herbu Trzaska pozostali w majątku smoleńskim, a z ich grona wywodzi się Michaił Glinka, uważany za twórcę rosyjskiej opery narodowej. Szacuje się, że około dwustu herbów ma korzenie polskie lub litewskie.

Monika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *