0

Polacy w Japonii

Polaków można spotkać niemalże w każdym państwie na świecie. Czasem w zaskakujących zawodach, związkach czy na wyjazdach. Wielu Polaków podróżuje przez świat odwiedzając najdalsze krańce globu. Jednak jest także część tych rodaków, którzy wybierają za miejsce zamieszkania inne państwo, czasem bardzo różniące się od Polski pod względem kulturowym, czy wręcz cywilizacyjnym. Do takich państw niewątpliwie należy Japonia. Wysoko rozwinięta technologicznie, może w niektórych aspektach kulturowych szokować Polaków.
Jak podają oficjalne strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w Japonii w roku 2015 zamieszkiwało na stałe tysiąc trzystu siedmiu obywateli Polski. Trzystu pięćdziesięciu Polaków zamieszkuje metropolię Tokio, natomiast cały region Kanto, w tym także prefektury sąsiadujące ze stolicą, sześćset pięćdziesiąt cztery osoby o polskim pochodzeniu. W regionie Kansai mieszka sto siedemdziesiąt sześć osób. Do liczniejszych skupisk Polaków zalicza się takie miasta jak Nagasaki z liczbą stu sześćdziesięciu jeden Polaków, Aichi z sześćdziesięcioma sześcioma Polakami, Hokkaido – pięćdziesiąt dwie osoby i Fukuoka – trzydzieści siedem.
Ostatnie lata pokazują, że do Japonii przyjeżdża coraz więcej Polaków w celach turystycznych. Możliwość podróżowania, zwiększająca się zasobność portfelów oraz coraz to nowe, wygodniejsze połączenia lotnicze sprawiają, że polscy turyści coraz chętniej odkrywają Kraj Kwitnącej Wiśni. W roku 2015 Japonię odwiedziło ponad osiemnaście tysięcy Polaków, w roku poprzednim ponad trzynaście tysięcy. W roku 2010 zaledwie sześć tysięcy.
Spośród na stałe przebywających Polaków w Japonii, najliczniejszą grupę stanowią misjonarze, księża i siostry zakonne, wyznający wiarę rzymskokatolicką. Sporo jest także studentów oraz praktykantów, którzy odbywają swoje praktyki w takich miastach jak Osaka, Kioto czy Sapporo. Polska może także pochwalić się pracownikami, którzy wykonują różne zawody w Kraju Kwitnącej Wiśni. Na szczególną uwagę zasługują duże grupy polskich pracowników japońskich firm, którzy przebywają na szkoleniach w głównych siedzibach firmy.
Gdyby przyjrzeć się cechom Polaków mieszkających w Japonii, to w przeważającej liczbie będą to kobiety. Do Japonii wyjechały za mężem lub dziećmi. Dzieci z małżeństw polsko-japońskich do 20 roku życia mogą mieć podwójne obywatelstwo, jednak po dwudziestych urodzinach muszą wybrać, które zatrzymają. W większości wypadków decydują się na zatrzymanie japońskiego. Także nieliczni podejmują naukę czy studia w Polsce. Powszechnie także dzieci z mieszanych małżeństw nie zgłębiają kultury i języka polskiego rodzica.

Monika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *