0

Emigracja coraz mniej modna?

Z najnowszego raportu Work Service wynika, że Polacy coraz rzadziej myślą o wyjeździe zarobkowym za granicę. Od poprzedniego roku liczba osób, które deklarują chęć wyjechania w celach zarobkowych wynosi niespełna 14 %, co daje wynik o 5 punktów procentowych niższy niż w poprzednim roku.
Najpopularniejszym kierunkiem migracji zarobkowej wciąż pozostaje Wielka Brytania, do której chciałoby wyjechać co piąty badany Polak. Niestety, martwić może fakt, iż grupą, która wybiera ten kierunek są osoby w przedziale wiekowym między 18 a 24 rokiem życia. Wciąż powodem wyjazdu jest możliwość zarobienia większych pieniędzy niż w kraju. Najchętniej Polacy wyjeżdżają na okres 3 miesięcy, czyli chcą podejmować prace sezonowe.
Jak wynika z raportu, aż 9 procent dorosłych Polaków chce wyjechać, co daje jakieś 2 miliony osiemset tysięcy osób. Na 3 miesiące wyjechać chciałoby 29 procent badanych. Warto zauważyć, że właśnie trwa okres prac sezonowych, a okres wakacji jeszcze bardziej wzmacnia to zjawisko. Krótki czas wyjazdu pozwala na zarobienie pieniędzy i daje szansę na wydanie ich w Polsce. To ważne dla polskiej gospodarki. Fakt, iż wyjeżdżający Polacy chcą wracać niezmiernie cieszy. Może to być podyktowane między innymi coraz lepszą sytuacją na rynku pracy. Powoli bowiem zaczyna się rynek pracownika a nie pracodawcy.
Martwi fakt, iż o wyjeździe myślą młodzi ludzie, w wieku 18 -24 lata. Stanowią oni aż 40 procent osób rozważających i deklarujących wyjazd. 40 procent to wzrost o 10 procent względem roku poprzedniego. W grupie osób, które chcą wyjechać przeważają osoby bez wyższego wykształcenia, a w tej z kolei grupie największą liczbę stanowią osoby będące po szkole średniej. Chęć wyjazdu deklarują także osoby w przeważającej większości pochodzące ze wsi lub miast do 100 tys. mieszkańców.
Niebezpiecznym zjawiskiem natomiast jest ucieczka za granicę osób posiadających już zatrudnienie. Najwięcej osób pracujących, które deklarują chęć wyjazdu zarobkowego, mieszka na północy naszego kraju. Jest to zjawisko dość niebezpieczne, ponieważ pogłębia istniejące już niedobory pracowników w niektórych dziedzinach.
Przyczyny wyjazdów są wciąż takie same. Przede wszystkim to wyższe zarobki niż krajowe. Do tego dochodzi wyższy standard życia, a także od niedawna wskazuje się na korzystniejszy system podatkowy i bezpieczniejsze położenie geograficzne. Powodem, dla którego nie chce się opuszczać kraju to wciąż jest rodzina i przyjaciele, a także bariera językowa. Ostatnie zdarzenia w Londynie pokazują, że Wielka Brytania, pomimo swoich licznych zalet, staje się krajem podwyższonego ryzyka.

Monika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *